Lớp huấn luyện an toàn lao động tại công trình: trường tiểu học Tân Bình B

Lớp huấn luyện an toàn lao động tại công trình: trường tiểu học Tân Bình B “gói thầu xây dựng” - phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Ngày 12 tháng 11 năm 2022, Công ty cổ phần Miền Đông đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động cho toàn thể công nhân đang làm việc tại công trình trường tiểu học Tân Bình B “gói thầu xây dựng” - Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đơn vị huấn luyện là Công ty cổ phần Huấn luyện Kiểm định 6, TP.HCM

Chia sẻ: