Lớp huấn luyện AT,VSLĐ tại công trình Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương