Lớp huấn luyện AT,VSLĐ tại công trình Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại công trình Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Công ty CP Miền Đông phối hợp với Công ty CP Huấn Luyện Kiểm Định 6, TP.HCM tổ chức Lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đợt 1 cho CBCNv mới vào làm việc tại công trình

 

 

Chia sẻ: