Lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động đợt 2 tại công trình Viva Park Giang Điền