Lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động đợt 2 tại công trình Viva Park Giang Điền

Lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động đợt 2 tại công trình Viva Park Giang Điền

Ngày 14 tháng 9 năm 2019, Công ty CP Miền Đông phối hợp với Trung tâm Kiểm định 6 - TP.HCM tổ chức Lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động đợt 2 tại công trình Viva Park Giang Điền do Công ty thi công cho số công nhân mới vào làm việc tại công trình 

 

 

Chia sẻ: